Udhëheqja dhe Mentorimi i MS and PhD thesis

7 dhjetor, 2015

Agjenda

Prezentuesit: Prof. Michael R. Waschak and Prof. Heather McCollum

09:00 - 10:15               Seanca I: Udhëheqja në Arsimin e Lartë – Zhvillimi i programeve të hulumtimit

10:15 - 10:45               Pauzë për kafe

10:45 - 12:30              Seanca II: Ndihma financiare dhe Integriteti Akademik

12:30 - 13:30               Dreka

13:30 - 15:00               Seanca III: Mentorimi i studentëve të nivelit postdiplomik: Udhëzime për këshilltarë dhe ë këshilluarit