Trajneret e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie

Universitetit të Prishtinës bashkë kooperues në projekt me Universitetet partnere: Erlangen Universitet – Nurnberg, Gjermani, Universiteti i Linz, Austri dhe Qendra për Arsim e Kosovës – KEC certifikoi një grup te stafit akademik te Universitetit te Prishtines (12 trajnerë dhe koordinatori) në Erlangen Universitet në Nurnberg të Gjermanisë për fushat si në vijim: Bazat e didaktikës të mësimdhënies universitare, shkathtësitë prezantuese, metodat aktivizuese si dhe procedurat dhe teknikat për vlerësimin e diturive të studentëve.

 1. Agim Gashi
 2. Demë Hoti
 3. Eda Vula
 4. Fetah Halili
 5. Hatixhe Latifi – Pupovci
 6. Linda Grapci – Kotori
 7. Lindita Tahiri
 8. Naser Sahiti
 9. Naser Zabeli
 10. Ruzhdi Sefa
 11. Shykrane Gërmizaj
 12. Xhafer Ismaili