Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie më 11 Nëntor, 2015 rifilloi trajnimet profesionale të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve nga të gjitha institucionet e Arsimit te Lartë në Kosovë.