Contact

Address

Rr. "Eqrem Çabej", Nr. 111
10 000 Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: +381 38 244 183 /244 186
Fax: +381 38 244 187

E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

web:http://uni-pr.edu