Activation Methods in Higher Education

premte, 29 janar, 2016

Agjenda

Prezentuesit: Prof. dr. Shykrane Gërmizaj & Prof. asoc. dr. Naser Sahiti

09:00 - 10:15               Seanca I: Metodat e hyrjes në temë

10:15 - 10:45               Pauzë për kafe

10:45 - 12:30              Seanca II: Fazat e njësisë mësimore

12:30 - 13:30               Dreka

13:30 - 15:00               Seanca III: Metodat e fazës së përpunimit aktiv