Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie fton të gjithë mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët nga të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë që të shprehin interesimin e tyre për trajnim profesional në modulet që do të ofrojë Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie (http://www.uni-pr.edu/qpm.aspx) pranë Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, si në vijim: