Vlerësimi dhe Standardet e Vlerësimit në Institucionet e Arsimit të Lartë

E mërkurë, 27 janar, 2016

Agjenda

Prezentuesit: Prof. Naser Zabeli and Dr. Blerim Saqipi

09:00 - 10:15               Seanca I: Baza filozofike, Bashkërendimi konstruktiv

10:15 - 10:45               Pauzë për kafe

10:45 - 12:30              Seanca II: Taksonomitë

12:30 - 13:30               Dreka

13:30 - 15:00               Seanca III: Aspekti praktik i vlerësimit