Struktura e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie

Këshilli i Trajnerëve

Prof. Dr. Shykrane Gërmizaj - Kryesuese
Prof.Dr. Naser Sahiti
Prof. Dr. Naser Zabeli
Prof. Dr. Eda Vula
Prof. Dr. Agim Gashi
Prof. Dr. Hatixhe Pupovci
Prof. Dr. Lindita Tahiri
Prof. Dr. Linda Grapci
Prof. Dr. Demë Hoti
Prof. Dr. Ruzhdi Sefaj