Kontakti

Adresa

​Rr. "George Bush", p.n.
10 000 Prishtinë

Republika e Kosovës

Tel: +381 38 244 183 /244 186
Fax: +381 38 244 187

E-mail: [email protected]
​E-mail: [email protected]

web:http://uni-pr.edu